Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Dybkærskolen
Billedet på sidehoved
OVERORDNEDE REGLER

Vis hensyn og respekt for andre.

Pas på skolens og dine kammeraters ting

 

SÆRLIGE REGLER

Cykler skal stå i cykelskuret og blive der i skoletiden

Elever skal blive på skolen i skoletiden

Tilladelse til at forlade skolen kan gives i særlige tilfælde

Elever fra 8. –9. klasse må dog forlade skolens område i 10- og 12- frikvarteret samt i faste mellemtimer.

 

Brug af mobiltelefoner i skolen

Reglen på Dybkærskolen er at mobiltelefoner skal slukkes, når eleverne går til undervisningstime.

Eleverne kan tænde for telefonen igen, når de har frikvarter eller har fri og forlader skolen.

Det er således tilladt at have en mobiltelefon med i skole – men den skal være slukket og blive nede i tasken i timerne.

Hvis en elev har tændt for mobilen i en time, bliver den inddraget af læreren, og eleven kan hente den efter skoletid.

3. gang det sker, beholder vi telefonen, indtil en af elevens forældre kan afhente den.